Adgangskort

Adgangskort


For aktive medlemmer anbefaler vi å betale for adgangkort og egen nøkkel til Fuglemyr skytebane.  Med egen nøkkel kan du skyte når du ønsker innenfor skytetidene på Fuglemyr.  Adgangskortet koster 500 kroner pr år, og det er et engangsgebyr på 100 kroner for nøkkel.  Dette bestilles fra webshoppen til Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening.


Adgangskortet gir også gratis skyting på fellestreninger i regi av klubben.