Styret

Styret i HSSK 2024 består av følgende personer:

LederTerje Vernly
Nestleder
Trym Christensen
Styremedlem og Kasserer
May-Britt Knutsen
StyremedlemTrym Haugerud
StyremedlemOlav Vedum
Styremedlem
Ulf Kristian Svensson
Varamedlem
Tom Roger Granli

Kontrollutvalg og Valgkomite

Kontrollutvalg

Tore Elingsen
Ørjan D. Kristiansen
Line Johansen (vara)

Valgkomite
Ørjan D. Kristiansen
Sissel E. Vernly

Oppmenn

Oppmann pistol
Christian Aamodt
Oppmann rifleUlf Svensson
Oppmann bueskytingBjørn Dølpads
Oppmann metallsilhuettTrym Haugerud

Styret kan kontaktes på mail til styret@hurumssk.com

Post: Postboks 41, 3476 Sætre

Organisasjonsnummer: 998 100 674