Adgangs- og nøkkelkort Fuglemyr baneanlegg

Dersom du kunne tenke deg egentrening på baneanlegget utenom organiserte treninger, eller ønsker å arrangere skyteaktiviteter, så må du ha eget adgangskort. 

Som medlem i HSSK eller i en av de andre foreningene tilknyttet Fuglemyr, så kan du betale for et adgangs -og nøkkelkort som gir tilgang til banen utenom organiserte treninger. Med eget adgangs -og nøkkelkort kan du skyte når du måtte ønske, innenfor de gjeldende skytetidene. 

Adgangskortet koster kr 500,- pr år. 

Adgangs -og nøkkelkortet blir samtidig bevis på medlemskap, og har derfor navn og bilde. Dette er et felles opplegg for Hurum Sportsskytterklubb, Søndre Hurum JFF, Røyken og Åros JFF og Svelvik og Drammen JFF. 

Adgangskortet gir også diverse rabatter på aktiviteter i regi av foreningene som administrerer Fuglemyr skytebane. Dette er nærmere spesifisert i prisingen til de respektive foreningene. 

Når kortet bestilles vil du i løpet av et par dager, motta en invitasjon på mail fra «SALTO Keys as a Service <noreply@saltoks.com>», med oppfordring om å tilleggsregistrere deg for å få digital nøkkel via app på mobil. Appen kan brukes med både Android og Apple, men er helt frivillig. Kortet du får tilsendt i posten virker uten at du registrerer deg. 

Adgangs -og nøkkelkortet skal bæres synlig under hele aktivitetsperioden. 

VIKTIG: Det må ikke lages hull i nøkkelkortet. Dersom det gjøres og det ikke virker må du betale gjeldende pris for et nytt nøkkelkort.