Styret

Styret i Hurum Sportsskytterklubb 2023

Leder

Terje Vernly

Nestleder

Trym Christensen

Styremedlem

Liv-Kjersti Knutsen

Kasserer

May-Britt Knutsen

Styremedlem

Trym Haugerud

Styremedlem

Tommy Backe

Varamedlem

Tom Roger Granli

Kontrollutvalg

Medlem

Tore Ellingsen

Medlem

Ørjan Kristiansen

Varamedlem

Line Johansen

Oppmenn

Bueskyting

Terje Vernly

Pistol

Christian Aamodt

Rifle

Ulf Svensson

Metallsilhuett

Trym Haugerud

Styret kan kontaktes på mail til styret@hurumssk.com


Post: Postboks 41, 3476 Sætre


Organisasjonsnummer: 998 100 674