Hurum Sportsskytterklubb har fått nye nettsider

Hurum Sportsskytterklubb bestemte i 2023 å legge inn en større satsing på klubbens nettsider. Noe som etter flere måneders planlegging og utvikling, har ført til en fullstendig oppgradering. Klubben vil i tiden fremover komme til å benytte disse sidene aktivt. Først og fremst er sidene tenkt som en ressurs for klubbens medlemmer, men også som en tydelig og profesjonell plattform i forbindelse med markedsføring, slik at vi på sikt kan nå ut til et potensielt større publikum.

Det er heller ingen hemmelighet at HSSK i en årrekke har jobbet for å ekspandere, bl.a med å få muligheten til å ta i bruk Avgrunnsdalen skytefelt, som ligger kun et steinkast unna Fuglemyrbanen. Når og hvis vi får en endelig avklaring og godkjenning for å kunne benytte også dette feltet, så vil klubben kunne oppnå status som et svært attraktivt alternativ for skyttere fra flere omkringliggende distrikter. I forbindelse med denne prosessen er det viktig at vi er proaktive og i forkant.

Vi håper at sidene vil kunne presentere klubben med et godt, innbydende og representativt ansikt utad, i tillegg til å være med på å gi klubbens medlemmer bedre oversikt og informasjonsflyt.Det vil bli lagt vekt på å fremme klubbens aktiviteter og saker klubben jobber og engasjerer seg i, med mål om at vi kan klare å oppnå et høyere engasjement og aktivitetsnivå blant våre medlemmer i tiden fremover.

På sikt har vi også mulighet til å implementere en nettbutikkløsning. Dvs, løsningen er allerede på plass, men vi trenger å bestemme oss for hvilke produkter vi vil ha nytte og fortjeneste av å legge inn under denne. Her kan det legges inn alt fra klubbtøy og klubbeffekter, til ikke-fysiske produkter som kurs, årsavgifter for adgangs -og nøkkelkort, sikkerhetskurs, kurs i skyteteknikk osv.

Til slutt vil vi gjerne oppfordre alle våre medlemmer til å komme med konstruktive tilbakemeldinger om forbedringer, forslag til saker, aktivitetsønsker med mer. Sidene er ment å kunne utvikles ytterligere med tiden.

Styret
Hurum Sportsskytterklubb

Del artikkelen:

Flere nyheter