Aktivitetslogg HSSK

Dette er en aktivitetslogg der du registrerer og samler dokumentasjon for all skyte -og klubbaktivitet. Ta godt vare på skyteloggen, da dette er et av de viktigste dokumentene du må ha for å få godkjent dine våpensøknader.